Từ khóa:
Tìm theo:
Tỉnh/TP:
Ngành:
Trang chủ / Danh bạ tỉnh Cao Bằng
Tìm thấy: 630 thông tin trong 25 trang
VÒ ĐUỔN - TRƯỜNG TIỂU HỌC VÒ ĐUỔN(20360)
Địa chỉ: TRƯỜNG TIỂU HỌC H.HÒA AN, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3860006
TRƯỜNG TRUNG HỌC NỘI TRÚ(19396)
Địa chỉ: X.THANH NHẬT, H.HẠ LANG, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3830252
TRƯỜNG TRUNG HỌC H.BẢO LẠC(19309)
Địa chỉ: KHU 2 TT.BẢO LẠC, H.BẢO LẠC, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3870312
TRƯỜNG TRUNG HỌC H.BẢO LÂM(19303)
Địa chỉ: H.BẢO LÂM, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3885149
TRƯỜNG TIỂU HỌC X.CAO CHƯƠNG(19054)
Địa chỉ: X.CAO CHƯƠNG, H.TRÀ LĨNH, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3880342
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.QUẢNG UYÊN(19041)
Địa chỉ: PHỐ ĐÔNG THÁI TT.QUẢNG UYÊN, H.QUẢNG UYÊN, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3820390
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.TRÙNG KHÁNH(19027)
Địa chỉ: TRƯỜNG TIỂU HỌC H.TRÙNG KHÁNH, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3826295
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.THÔNG NÔNG(19019)
Địa chỉ: TT.THÔNG NÔNG, H.THÔNG NÔNG, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3875372
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.NGUYÊN BÌNH(18973)
Địa chỉ: KHU A TT.NGUYÊN BÌNH, H.NGUYÊN BÌNH, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3872070
TRƯỜNG TIỂU HỌC H.BẢO LẠC(18541)
Địa chỉ: KHU 6 TT.BẢO LẠC, H.BẢO LẠC, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3870481
TRƯỜNG THPT H.THẠCH AN(18508)
Địa chỉ: TT.ĐÔNG KHÊ, H.THẠCH AN, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3840144
TRƯỜNG THPT X.QUANG TRUNG(18401)
Địa chỉ: TRƯỜNG THPT X.QUANG TRUNG, H.TRÀ LĨNH, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3880300
TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU(18378)
Địa chỉ: NÀ LẮC X.HÒA CHUNG, TX.CAO BẰNG, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3857266
TRƯỜNG THPT NỘI TRÚ DÂN TỘC(18376)
Địa chỉ: KM4 X.ĐỀ THÁM, TX.CAO BẰNG, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3750121
TRƯỜNG THPT TT.TRÙNG KHÁNH(18369)
Địa chỉ: TT.TRÙNG KHÁNH, H.TRÙNG KHÁNH, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3826281
TRƯỜNG THPT TX.CAO BẰNG(18342)
Địa chỉ: NÀ CẠN TX.CAO BẰNG, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3852501
TRƯỜNG THPT H.THÔNG NÔNG(18331)
Địa chỉ: H.THÔNG NÔNG, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3875277
TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ(18244)
Địa chỉ: BẢN GIỚI X.XUÂN HÒA, H.HÀ QUẢNG, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3862130
TRƯỜNG THCS TT.QUẢNG UYÊN(17881)
Địa chỉ: PHỐ ĐÔNG THÁI H.QUẢNG UYÊN, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3820391
TRƯỜNG THCS TT.TRÙNG KHÁNH(17856)
Địa chỉ: H.TRÙNG KHÁNH, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3826151
TRƯỜNG THCS KINH TẾ MỚI CẤP I(17579)
Địa chỉ: CỔNG ĐỒN TT.TÀ LÙNG, H.PHỤC HÒA, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3824123
TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP 1, 2 X.BẾ TRIỀU(17302)
Địa chỉ: X.BẾ TRIỀU, H.HÒA AN, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3860052
TRÀ LĨNH - TRƯỜNG TRUNG HỌC TRÀ LĨNH(16356)
Địa chỉ: NÀ KHOANG TT.HÙNG QUỐC, H.TRÀ LĨNH, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3880341
TĨNH TÚC - TRƯỜNG TRUNG HỌC TĨNH TÚC(16250)
Địa chỉ: KHU A TT.TĨNH TÚC, H.NGUYÊN BÌNH, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3871127
THÔNG HUỀ - TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG HUỀ(15826)
Địa chỉ: TRƯỜNG TIỂU HỌC X.THÔNG HUỀ, H.TRÙNG KHÁNH, CAO BẰNG
Điện thoại: (026)3826255
Trang: 1   |   2   |     3   |     4   |     5   |     6   |     7   |     8   |     9   |     10   |  
Download ứng dụng cho điện thoại   |   Hướng dẫn tìm kiếm   |   Liên kết website   |   Liên hệ
Copyright © 2002 - 2020 Ngoc Viet Solution Joint Stock Company. All Rights Reserved