Từ khóa:
Tìm theo:
Tỉnh/TP:
Ngành:
Trang chủ / Danh bạ tỉnh Bắc Cạn
Tìm thấy: 445 thông tin trong 18 trang
YẾN LẠC - TRƯỜNG THCS YẾN LẠC(21494)
Địa chỉ: HÁT CÙ TT.YẾN LẠC, H.NA RÌ, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3884213
YẾN LẠC - TRƯỜNG THPT YẾN LẠC(21223)
Địa chỉ: TT.YẾN LẠC, H.NA RÌ, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3884122
YẾN DƯƠNG - TRƯỜNG THCS YẾN DƯƠNG(21115)
Địa chỉ: X.YẾN DƯƠNG, H.BA BỂ, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3876453
YẾN DƯƠNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC YẾN DƯƠNG(21089)
Địa chỉ: X.YẾN DƯƠNG, H.BA BỂ, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3876443
YÊN ĐĨNH - TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN ĐĨNH(21058)
Địa chỉ: BẢN TÈNG X.YÊN ĐĨNH, H.CHỢ MỚI, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3864298
XUẤT HÓA - TRƯỜNG THPT XUẤT HÓA(21013)
Địa chỉ: X.XUẤT HÓA, TX.BẮC KẠN, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3873535
XUẤT HÓA - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUẤT HÓA(20988)
Địa chỉ: X.XUẤT HÓA, TX.BẮC KẠN, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3870807
VI HƯƠNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC VI HƯƠNG(20028)
Địa chỉ: THÔN PÙ ĐỒN X.VI HƯƠNG, H.BẠCH THÔNG, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3850145
VI HƯƠNG - TRƯỜNG THCS VI HƯƠNG(19982)
Địa chỉ: THÔN PÙ ĐỒN X.VI HƯƠNG, H.BẠCH THÔNG, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3850146
VĂN MINH - TRƯỜNG THCS VĂN MINH(19903)
Địa chỉ: X.VĂN MINH, H.NA RÌ, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3884566
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.YẾN LẠC(19357)
Địa chỉ: TT.YẾN LẠC, H.NA RÌ, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3884215
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.CHỢ RÃ(19169)
Địa chỉ: TIỂU KHU 5 TT.CHỢ RÃ, H.BA BỂ, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3876491
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.BẰNG LŨNG(19121)
Địa chỉ: TỔ 8 ĐỒNG NGỌC TT.BẰNG LŨNG, H.CHỢ ĐỒN, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3882359
TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 TT.CHỢ RÃ(18670)
Địa chỉ: TIỂU KHU 10 TT.CHỢ RÃ, H.BA BỂ, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3876492
TRƯỜNG THCS TX.BẮC KẠN(18266)
Địa chỉ: TỔ 11 P.SÔNG CẦU, TX.BẮC KẠN, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3873866
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BẮC KẠN(18197)
Địa chỉ: TỔ 17 P.SÔNG CẦU, TX.BẮC KẠN, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3873200
TRƯỜNG THCS TT.PHỦ THÔNG(18121)
Địa chỉ: KHU NGHĨA TRANG TT.PHỦ THÔNG, H.BẠCH THÔNG, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3850136
TRƯỜNG THCS TT.BẰNG LŨNG(18003)
Địa chỉ: TỔ 8 ĐỒNG NGỌC TT.BẰNG LŨNG, H.CHỢ ĐỒN, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3882364
TRƯỜNG THCS TT.CHỢ RÃ(17998)
Địa chỉ: TIỂU KHU 2 TT.CHỢ RÃ, H.BA BỂ, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3876237
THƯỢNG GIÁO 1 - TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG GIÁO 1(16176)
Địa chỉ: X.THƯỢNG GIÁO, H.BA BỂ, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3876490
THANH MAI - TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH MAI(15635)
Địa chỉ: X.THANH MAI, H.CHỢ MỚI, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3862092
THANH BÌNH - TRƯỜNG THCS THANH BÌNH(15455)
Địa chỉ: XÓM GỐC BO X.THANH BÌNH, H.CHỢ MỚI, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3864151
TỂ TRĨ - TRƯỜNG TIỂU HỌC TỂ TRĨ(15072)
Địa chỉ: THÔN BẢN MỚI X.TÚ TRĨ, H.BẠCH THÔNG, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3850102
TÂN TIẾN - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN(14898)
Địa chỉ: THÔN CÒI MÒ X.TÂN TIẾN, H.BẠCH THÔNG, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3850128
SÔNG CẦU - TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG CẦU(13932)
Địa chỉ: P.SÔNG CẦU, TX.BẮC KẠN, BẮC KẠN
Điện thoại: (0281)3871128
Trang: 1   |   2   |     3   |     4   |     5   |     6   |     7   |     8   |     9   |     10   |  
Download ứng dụng cho điện thoại   |   Hướng dẫn tìm kiếm   |   Liên kết website   |   Liên hệ
Copyright © 2002 - 2020 Ngoc Viet Solution Joint Stock Company. All Rights Reserved