Từ khóa:
Tìm theo:
Tỉnh/TP:
Ngành:
Trang chủ / Danh bạ tỉnh Kon Tum
Tìm thấy: 428 thông tin trong 17 trang
VINH QUANG - TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH QUANG(19894)
Địa chỉ: PHƯƠNG QUÝ X.VINH QUANG, TX.KON TUM, KON TUM
Điện thoại: (060)3864803
VINH QUANG 3 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH QUANG 3(19815)
Địa chỉ: PLEIĐON X.VINH QUANG, TX.KON TUM, KON TUM
Điện thoại: (060)3865640
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH SƯ PHẠM(19168)
Địa chỉ: 58 TRẦN HƯNG ĐẠO, TX.KON TUM, KON TUM
Điện thoại: (060)3862647
TRƯỜNG TRUNG HỌC DÂN TỘC NỘI TRÚ(19027)
Địa chỉ: KHỐI 8 TT.ĐẮK TÔ, H.ĐẮK TÔ, KON TUM
Điện thoại: (060)3831074
TRƯỜNG TIỂU HỌC X.ĐẮK XÚ(18841)
Địa chỉ: THÔN CHIÊN CHIẾT X.ĐẮK XÚ, H.NGỌC HỒI, KON TUM
Điện thoại: (060)3832067
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 X.HÀ MÒN(18498)
Địa chỉ: 2 X.HÀ MÒN, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
Điện thoại: (060)3922008
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TT.ĐẮK RVE(18490)
Địa chỉ: TT.ĐẮK RVE, H.KON RẪY, KON TUM
Điện thoại: (060)3824307
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TT.PLEI CẦN(18471)
Địa chỉ: THÔN 1 TT.PLEI CẦN, H.NGỌC HỒI, KON TUM
Điện thoại: (060)3832430
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TT.ĐẮK TÔ(18468)
Địa chỉ: KHỐI 2 TT.ĐẮK TÔ, H.ĐẮK TÔ, KON TUM
Điện thoại: (060)3831311
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TT.SA THẦY(18460)
Địa chỉ: THÔN 3 TT.SA THẦY, H.SA THẦY, KON TUM
Điện thoại: (060)3821296
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TT.SA THẦY(18453)
Địa chỉ: THÔN 1 TT.SA THẦY, H.SA THẦY, KON TUM
Điện thoại: (060)3821295
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TT.ĐẮK RVE(18449)
Địa chỉ: TT.ĐẮK RVE, H.KON RẪY, KON TUM
Điện thoại: (060)3824259
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐẮK HRING(18438)
Địa chỉ: THÔN 11 X.ĐẮK HRING, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
Điện thoại: (060)3826147
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐẮK HRING(18430)
Địa chỉ: THÔN 12 X.ĐẮK HRING, H.ĐẮK HÀ, KON TUM
Điện thoại: (060)3826120
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TT.ĐẮK TÔ(18417)
Địa chỉ: KHỐI 5 TT.ĐẮK TÔ, H.ĐẮK TÔ, KON TUM
Điện thoại: (060)3831387
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TT.PLEI CẦN(18411)
Địa chỉ: THÔN 2 TT.PLEI CẦN, H.NGỌC HỒI, KON TUM
Điện thoại: (060)3832068
TRƯỜNG THCS TT.PLEI CẦN(17541)
Địa chỉ: THÔN 1 TT.PLEI CẦN, H.NGỌC HỒI, KON TUM
Điện thoại: (060)3832401
TRẦN HƯNG ĐẠO - TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO(16357)
Địa chỉ: 34 LÝ TỰ TRỌNG, TX.KON TUM, KON TUM
Điện thoại: (060)3862705
TRẦN PHÚ - TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ(16322)
Địa chỉ: TRẦN PHÚ, TX.KON TUM, KON TUM
Điện thoại: (060)3864436
THẮNG LỢI - TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI(14840)
Địa chỉ: TRẦN HƯNG ĐẠO, TX.KON TUM, KON TUM
Điện thoại: (060)3865176
TÂN ĐIỀN - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐIỀN(13709)
Địa chỉ: TÂN ĐIỀN X.ĐOÀN KẾT, TX.KON TUM, KON TUM
Điện thoại: (060)3851385
TÂN CẢNH - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN CẢNH(13664)
Địa chỉ: X.TÂN CẢNH, H.ĐẮK TÔ, KON TUM
Điện thoại: (060)3831494
TÂN CẢNH - TRƯỜNG THCS TÂN CẢNH(13652)
Địa chỉ: THÔN 2 X.TÂN CẢNH, H.ĐẮK TÔ, KON TUM
Điện thoại: (060)3831612
SA NGHĨA - TRƯỜNG TIỂU HỌC SA NGHĨA(13122)
Địa chỉ: X.SA NGHĨA, H.SA THẦY, KON TUM
Điện thoại: (060)3821262
SA NHƠN - TRƯỜNG TIỂU HỌC SA NHƠN(13109)
Địa chỉ: X.SA NHƠN, H.SA THẦY, KON TUM
Điện thoại: (060)3821261
Trang: 1   |   2   |     3   |     4   |     5   |     6   |     7   |     8   |     9   |     10   |  
Download ứng dụng cho điện thoại   |   Hướng dẫn tìm kiếm   |   Liên kết website   |   Liên hệ
Copyright © 2002 - 2020 Ngoc Viet Solution Joint Stock Company. All Rights Reserved