Từ khóa:
Tìm theo:
Tỉnh/TP:
Ngành:
Trang chủ / Danh bạ tỉnh Phú Thọ
Tìm thấy: 1995 thông tin trong 80 trang
YỂN KHÊ - TRƯỜNG THPT YỂN KHÊ(21069)
Địa chỉ: X.YỂN KHÊ, H.THANH BA, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3669718
YÊN TẬP - TRƯỜNG THCS YÊN TẬP(20736)
Địa chỉ: X.YÊN TẬP, H.CẨM KHÊ, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3889973
YỂN KHÊ - TRƯỜNG THCS YỂN KHÊ(20716)
Địa chỉ: X.YỂN KHÊ, H.THANH BA, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3669027
YÊN LUẬT - TRƯỜNG THCS YÊN LUẬT(20634)
Địa chỉ: X.YÊN LUẬT, H.HẠ HÒA, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3837284
YÊN TẬP - TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN TẬP(20620)
Địa chỉ: X.YÊN TẬP, H.CẨM KHÊ, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3889773
YÊN LẬP - TRƯỜNG THCS YÊN LẬP(20596)
Địa chỉ: TÂN LONG H.YÊN LẬP, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3870061
YÊN KỲ - TRƯỜNG THCS YÊN KỲ(20592)
Địa chỉ: X.YÊN KỲ, H.HẠ HÒA, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3884400
YÊN KIỆN - TRƯỜNG THCS YÊN KIỆN(20589)
Địa chỉ: X.YÊN KIỆN, H.ĐOAN HÙNG, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3880743
YÊN DƯỠNG - TRƯỜNG THCS YÊN DƯỠNG(20543)
Địa chỉ: X.YÊN DƯỠNG, H.CẨM KHÊ, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3888188
XUÂN THỦY - TRƯỜNG THCS XUÂN THỦY(20493)
Địa chỉ: X.XUÂN THỦY, H.YÊN LẬP, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3870244
Y SƠN - TRƯỜNG TIỂU HỌC Y SƠN(20456)
Địa chỉ: KHU 3 X.Y SƠN, H.HẠ HÒA, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3837116
XUÂN VIÊN - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN VIÊN(20436)
Địa chỉ: X.XUÂN VIÊN, H.YÊN LẬP, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3870444
XUÂN THỦY - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY(20395)
Địa chỉ: X.XUÂN THỦY, H.YÊN LẬP, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3870335
XUÂN LŨNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LŨNG(20350)
Địa chỉ: X.XUÂN LŨNG, H.LÂM THAO, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3825401
XUÂN HUY - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HUY(20350)
Địa chỉ: X.XUÂN HUY, H.LÂM THAO, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3826200
XUÂN LỘC - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LỘC(20344)
Địa chỉ: X.XUÂN LỘC, H.THANH THỦY, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3877263
XUÂN HUY - TRƯỜNG THCS XUÂN HUY(20337)
Địa chỉ: X.XUÂN HUY, H.LÂM THAO, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3825367
XUÂN LỘC - TRƯỜNG THCS XUÂN LỘC(20302)
Địa chỉ: X.XUÂN LỘC, H.THANH THỦY, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3877427
XUÂN ÁNG - TRƯỜNG THCS XUÂN ÁNG(20180)
Địa chỉ: X.XUÂN ÁNG, H.HẠ HÒA, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3883040
XUÂN AN - TRƯỜNG THCS XUÂN AN(20164)
Địa chỉ: X.XUÂN AN, H.YÊN LẬP, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3871142
XUÂN ÁNG - TRƯỜNG THCS XUÂN ÁNG(20160)
Địa chỉ: KHU 2 X.XUÂN ÁNG, H.HẠ HÒA, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3883832
XUÂN AN - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN AN(20146)
Địa chỉ: X.XUÂN AN, H.YÊN LẬP, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3871161
VŨ ẺN - TRƯỜNG THCS VŨ ẺN(20091)
Địa chỉ: KHU 8 X.VŨ ẺN, H.THANH BA, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3669145
VŨ ẺN - TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ ẺN(20078)
Địa chỉ: KHU 5 X.VŨ ẺN, H.THANH BA, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3885034
VÕ MIẾU 2 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ MIẾU 2(20026)
Địa chỉ: X.VÕ MIẾU, H.THANH SƠN, PHÚ THỌ
Điện thoại: (0210)3872083
Trang: 1   |   2   |     3   |     4   |     5   |     6   |     7   |     8   |     9   |     10   |  
Download ứng dụng cho điện thoại   |   Hướng dẫn tìm kiếm   |   Liên kết website   |   Liên hệ
Copyright © 2002 - 2020 Ngoc Viet Solution Joint Stock Company. All Rights Reserved