Từ khóa:
Tìm theo:
Tỉnh/TP:
Ngành:
Trang chủ / Danh bạ tỉnh Sóc Trăng
Tìm thấy: 6798 thông tin trong 272 trang
XUÂN HÒA 3 - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HÒA 3(20505)
Địa chỉ: ẤP HÒA PHÚ, X.XUÂN HÒA, H.KẾ SÁCH, SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)3773464
XUÂN HÒA 2 - TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA 2(20367)
Địa chỉ: ẤP HÒA LỘC 1, X.XUÂN HÒA, H.KẾ SÁCH, SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)3773148
XUÂN HÒA 1 - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HÒA 1(20308)
Địa chỉ: ẤP CỨ MẠNH, X.XUÂN HÒA, H.KẾ SÁCH, SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)3773440
XUÂN HÒA 1 - TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA 1(20295)
Địa chỉ: ẤP HÒA LỘC 1, X.XUÂN HÒA, H.KẾ SÁCH, SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)3880377
XUÂN HÒA - TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA(20265)
Địa chỉ: ẤP CỨ MẠNH, X.XUÂN HÒA, H.KẾ SÁCH, SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)3773129
VÕ THỊ SÁU - TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU(20102)
Địa chỉ: VÕ THỊ SÁU, P.3, TX.BẠC LIÊU, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3822226
VĨNH QUỚI - TRƯỜNG THCS VĨNH QUỚI(20081)
Địa chỉ: ẤP VĨNH THUẬN, X.VĨNH QUỚI, H.NGÃ NĂM, SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)3523041
VĨNH PHƯỚC 1 - TRƯỜNG THCS VĨNH PHƯỚC 1(20023)
Địa chỉ: ẤP XẺO ME, X.VĨNH PHƯỚC, H.VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)3864090
VĨNH THỊNH - TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH(20013)
Địa chỉ: ẤP VĨNH MỚI, X.VĨNH THỊNH, H.HÒA BÌNH, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3895014
VĨNH THÀNH - TRƯỜNG THPT VĨNH THÀNH(19901)
Địa chỉ: ẤP 20 X.VĨNH THÀNH, H.THẠNH TRỊ, SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)3868210
VĨNH THỊNH B - TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THỊNH B(19889)
Địa chỉ: ẤP VĨNH MỚI, X.VĨNH THỊNH, H.HÒA BÌNH, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3895030
VĨNH THỊNH C - TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THỊNH C(19886)
Địa chỉ: ẤP VĨNH TIẾN, X.VĨNH THỊNH, H.HÒA BÌNH, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3895310
VĨNH THANH A - TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THANH A(19882)
Địa chỉ: X.VĨNH THANH, H.PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3580344
VĨNH THANH - TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THANH(19878)
Địa chỉ: ẤP VĨNH HÒA, X.VĨNH THANH, H.PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3869246
VĨNH THANH B - TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THANH B(19875)
Địa chỉ: X.VĨNH THANH, H.PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3869346
VĨNH THANH - TRƯỜNG THCS VĨNH THANH(19839)
Địa chỉ: ẤP HUÊ 2, X.VĨNH THANH, H.PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3864602
VĨNH THỊNH - TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THỊNH(19838)
Địa chỉ: X.VĨNH THỊNH, H.HÒA BÌNH, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3892500
VĨNH PHƯỚC 7 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 7(19831)
Địa chỉ: ẤP BIỂN TRÊN, X.VĨNH PHƯỚC, H.VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG
Điện thoại: (079)3910987
VĨNH PHÚ TÂY - TRƯỜNG THCS VĨNH PHÚ TÂY(19805)
Địa chỉ: ẤP BÌNH THẠNH, X.VĨNH PHÚ TÂY, H.PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3864795
VĨNH PHÚ ĐÔNG B - TRƯỜNG THCS VĨNH PHÚ ĐÔNG B(19796)
Địa chỉ: ẤP PHƯỚC 3B, X.VĨNH PHÚ ĐÔNG, H.PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3870080
VĨNH PHÚ TÂY - TRƯỜNG MẪU GIÁO VĨNH PHÚ TÂY(19782)
Địa chỉ: X.VĨNH PHÚ TÂY, H.PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3864578
VĨNH PHÚ ĐÔNG B - TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHÚ ĐÔNG B(19776)
Địa chỉ: ẤP PHƯỚC 3B, X.VĨNH PHÚ ĐÔNG, H.PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3870081
VĨNH PHÚ ĐÔNG A - TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHÚ ĐÔNG A(19773)
Địa chỉ: ẤP MỸ 1, X.VĨNH PHÚ ĐÔNG, H.PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3864573
VĨNH PHÚ TÂY - TRƯỜNG TIỂU HỌC A VĨNH PHÚ TÂY(19769)
Địa chỉ: ẤP BÌNH HỔ A, X.VĨNH PHÚ TÂY, H.PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3866654
VĨNH PHÚ TÂY C - TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHÚ TÂY C(19741)
Địa chỉ: ẤP BÌNH THẠNH A, X.VĨNH PHÚ TÂY, H.PHƯỚC LONG, BẠC LIÊU
Điện thoại: (0781)3864797
Trang: 1   |   2   |     3   |     4   |     5   |     6   |     7   |     8   |     9   |     10   |  
Download ứng dụng cho điện thoại   |   Hướng dẫn tìm kiếm   |   Liên kết website   |   Liên hệ
Copyright © 2002 - 2020 Ngoc Viet Solution Joint Stock Company. All Rights Reserved