Từ khóa:
Tìm theo:
Tỉnh/TP:
Ngành:
Trang chủ / Danh bạ tỉnh Tây Ninh
Tìm thấy: 5970 thông tin trong 239 trang
XÓM TRƯỜNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC XÓM TRƯỜNG(20301)
Địa chỉ: ẤP TRƯỜNG, X.HẢO ĐƯỚC, H.CHÂU THÀNH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3782950
VÕ VĂN TRUYỆN - TRƯỜNG THCS VÕ VĂN TRUYỆN(20228)
Địa chỉ: ẤP THANH PHƯỚC, X.THANH ĐIỀN, H.CHÂU THÀNH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3785667
XÓM MỚI - TRƯỜNG TIỂU HỌC XÓM MỚI(20188)
Địa chỉ: ẤP XÓM MỚI, X.THANH PHƯỚC, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3853146
XÓM RUỘNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC XÓM RUỘNG(20166)
Địa chỉ: ẤP XÓM RUỘNG, X.TRÍ BÌNH, H.CHÂU THÀNH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3878545
XÓM SÓC - TRƯỜNG TIỂU HỌC XÓM SÓC(20133)
Địa chỉ: ẤP LỘC KHÊ, X.GIA LỘC, H.TRẢNG BÀNG, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3881402
VÕ THỊ SÁU - TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU(20072)
Địa chỉ: 23 KP3 VÕ THỊ SÁU, P.3, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3822467
TRƯƠNG TÙNG QUÂN - TRƯỜNG THCS TRƯƠNG TÙNG QUÂN(19317)
Địa chỉ: ẤP AN BÌNH, X.AN TỊNH, H.TRẢNG BÀNG, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3880129
TUA HAI ĐỒNG KHỞI - TRƯỜNG TIỂU HỌC TUA HAI ĐỒNG KHỞI(19263)
Địa chỉ: ẤP TUA HAI, X.ĐỒNG KHỞI, H.CHÂU THÀNH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3716235
TUA HAI - TRƯỜNG THCS TUA HAI(19148)
Địa chỉ: ẤP TUA HAI, X.ĐỒNG KHỞI, H.CHÂU THÀNH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3828832
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.TRẢNG BÀNG(18740)
Địa chỉ: ẤP GIA HUỲNH, TT.TRẢNG BÀNG, H.TRẢNG BÀNG, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3880136
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.GÒ DẦU(18666)
Địa chỉ: KP1 TT.GÒ DẦU, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3853775
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.HÒA THÀNH(18637)
Địa chỉ: NỘI Ô TÒA THÁNH TT.HÒA THÀNH, H.HÒA THÀNH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3842201
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.BẾN CẦU(18625)
Địa chỉ: TT.BẾN CẦU, H.BẾN CẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3876280
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.CHÂU THÀNH(18601)
Địa chỉ: CAO XÁ X.TRÍ BÌNH, H.CHÂU THÀNH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3878019
TRƯỜNG THỰC NGHIỆM GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TX.TÂY NINH(18585)
Địa chỉ: KP2 NGUYỄN CHÍ THANH, P.3, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3815147
TRƯỜNG TIỂU HỌC ẤP 6 BÀU ĐỒN(18177)
Địa chỉ: ẤP 6, X.BÀU ĐỒN, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3857929
TRƯỜNG TIỂU HỌC ẤP RỘC(18162)
Địa chỉ: ẤP RỘC, X.THẠNH ĐỨC, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3859787
TRƯỜNG TIỂU HỌC ẤP LÁNG(18157)
Địa chỉ: ẤP LÁNG, X.CHÀ LÀ, H.DƯƠNG MINH CHÂU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3773942
TRƯỜNG TIỂU HỌC ẤP 4 BÀU ĐỒN(18146)
Địa chỉ: ẤP 4, X.BÀU ĐỒN, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3857159
TRƯỜNG TIỂU HỌC ẤP 3 BÀU ĐỒN(18146)
Địa chỉ: ẤP 3, X.BÀU ĐỒN, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3857690
TRƯỜNG TIỂU HỌC ẤP 5 BÀU ĐỒN(18145)
Địa chỉ: ẤP 5, X.BÀU ĐỒN, H.GÒ DẦU, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3857150
TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TT.TRẢNG BÀNG(18105)
Địa chỉ: ẤP LỘC DU, TT.TRẢNG BÀNG, H.TRẢNG BÀNG, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3881555
TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TX.TÂY NINH(17971)
Địa chỉ: 44 KP1 NGUYỄN CHÍ THANH, P.3, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3822377
TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TT.TÂN BIÊN(17909)
Địa chỉ: KHÓM 2 TT.TÂN BIÊN, H.TÂN BIÊN, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3744210
TRƯỜNG THPT DÂN LẬP(17909)
Địa chỉ: ẤP HIỆP AN, X.HIỆP TÂN, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Điện thoại: (066)3825093
Trang: 1   |   2   |     3   |     4   |     5   |     6   |     7   |     8   |     9   |     10   |  
Download ứng dụng cho điện thoại   |   Hướng dẫn tìm kiếm   |   Liên kết website   |   Liên hệ
Copyright © 2002 - 2020 Ngoc Viet Solution Joint Stock Company. All Rights Reserved