Từ khóa:
Tìm theo:
Tỉnh/TP:
Ngành:
Trang chủ / Danh bạ tỉnh Thái Nguyên
Tìm thấy: 1232 thông tin trong 49 trang
YÊN LÃNG - TRƯỜNG THCS YÊN LÃNG(20701)
Địa chỉ: XN XÂY LẮP 3 SÔNG CÔNG X.YÊN LÃNG, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3826157
YÊN NINH - TRƯỜNG THPT YÊN NINH(20607)
Địa chỉ: TỔ 34 TT.CHÙA HANG, H.ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3676047
YÊN NINH - TRƯỜNG THCS YÊN NINH(20590)
Địa chỉ: ĐẠI TỪ X.VẠN THỌ, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3676003
YÊN NINH - TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NINH(20561)
Địa chỉ: XÓM TRUNG TÂM X.TÂN THÀNH, H.PHÚ BÌNH, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3676006
YÊN LÃNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN LÃNG(20495)
Địa chỉ: CẦU MÂY X.XUÂN PHƯƠNG, H.PHÚ BÌNH, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3826102
YÊN ĐỖ - TRƯỜNG CẤP 1, 2 YÊN ĐỖ(20415)
Địa chỉ: X.HỒNG TIẾN, H.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3874326
XUÂN PHƯƠNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG(20279)
Địa chỉ: XÓM BÌNH LONG X.VÔ TRANH, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3767051
XUÂN PHƯƠNG - TRƯỜNG THCS XUÂN PHƯƠNG(20269)
Địa chỉ: QUÁN VUÔNG H.PHÚ BÌNH, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3867125
VÕ NHAI - TRƯỜNG THPT VÕ NHAI(20117)
Địa chỉ: TT.ĐÌNH CẢ, H.VÕ NHAI, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3827263
VÔ TRANH - TRƯỜNG THCS VÔ TRANH(20101)
Địa chỉ: X.VÔ TRANH, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3877577
VÔ TRANH - TRƯỜNG TIỂU HỌC VÔ TRANH(19969)
Địa chỉ: XÓM ĐÔNG X.ĐỒNG BẨM, H.ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3877722
VINH SƠN - TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH SƠN(19698)
Địa chỉ: X.YÊN LÃNG, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3862913
VẠN THỌ - TRƯỜNG THCS VẠN THỌ(19407)
Địa chỉ: X.VẠN THỌ, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3726083
VIỆT BẮC - TRƯỜNG THPT VIỆT BẮC(19398)
Địa chỉ: TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3847615
VẠN PHÁI 1 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÁI 1(19361)
Địa chỉ: XÓM LÀNG LAI X.LA HIÊN, H.VÕ NHAI, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3864302
TÚC DUYÊN - TRƯỜNG THCS TÚC DUYÊN(19318)
Địa chỉ: ĐỘI 7 X.HÀ THƯỢNG, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3858217
VẠN PHÁI 2 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÁI 2(19296)
Địa chỉ: X.HÙNG SƠN, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3864253
VẠN THỌ - TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THỌ(19280)
Địa chỉ: X.VẠN THỌ, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3726006
TRƯỜNG VÙNG CAO VIỆT BẮC(19258)
Địa chỉ: TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3846137
VẠN PHÁI - TRƯỜNG THCS VẠN PHÁI(19226)
Địa chỉ: XÓM ĐỒI CHÈ X.CỔ LŨNG, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3864251
VẠN PHÁI - TRƯỜNG THCS VẠN PHÁI(19225)
Địa chỉ: DỐC TRẸO X.HÙNG SƠN, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3864705
TÚC DUYÊN - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÚC DUYÊN(19140)
Địa chỉ: P.TÚC DUYÊN, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3751262
ÚC KỲ - TRƯỜNG TIỂU HỌC ÚC KỲ(19106)
Địa chỉ: TIỂU KHU 1 TT.BA HÀNG, H.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3867097
ÚC SƠN - TRƯỜNG TIỂU HỌC ÚC SƠN(19101)
Địa chỉ: ÚC SƠN P.HƯƠNG SƠN, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3867313
TRƯỜNG TIỂU HỌC X.PHẤN MỄ(18795)
Địa chỉ: P.TRƯNG VƯƠNG, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3877766
Trang: 1   |   2   |     3   |     4   |     5   |     6   |     7   |     8   |     9   |     10   |  
Download ứng dụng cho điện thoại   |   Hướng dẫn tìm kiếm   |   Liên kết website   |   Liên hệ
Copyright © 2002 - 2019 Ngoc Viet Solution Joint Stock Company. All Rights Reserved