Từ khóa:
Tìm theo:
Tỉnh/TP:
Ngành:
Trang chủ / Danh bạ tỉnh Thái Nguyên
Tìm thấy: 1232 thông tin trong 49 trang
YÊN LÃNG - TRƯỜNG THCS YÊN LÃNG(20759)
Địa chỉ: XN XÂY LẮP 3 SÔNG CÔNG X.YÊN LÃNG, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3826157
YÊN NINH - TRƯỜNG THPT YÊN NINH(20692)
Địa chỉ: TỔ 34 TT.CHÙA HANG, H.ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3676047
YÊN NINH - TRƯỜNG THCS YÊN NINH(20641)
Địa chỉ: ĐẠI TỪ X.VẠN THỌ, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3676003
YÊN NINH - TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NINH(20609)
Địa chỉ: XÓM TRUNG TÂM X.TÂN THÀNH, H.PHÚ BÌNH, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3676006
YÊN LÃNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN LÃNG(20537)
Địa chỉ: CẦU MÂY X.XUÂN PHƯƠNG, H.PHÚ BÌNH, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3826102
YÊN ĐỖ - TRƯỜNG CẤP 1, 2 YÊN ĐỖ(20466)
Địa chỉ: X.HỒNG TIẾN, H.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3874326
XUÂN PHƯƠNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG(20348)
Địa chỉ: XÓM BÌNH LONG X.VÔ TRANH, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3767051
XUÂN PHƯƠNG - TRƯỜNG THCS XUÂN PHƯƠNG(20317)
Địa chỉ: QUÁN VUÔNG H.PHÚ BÌNH, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3867125
VÕ NHAI - TRƯỜNG THPT VÕ NHAI(20179)
Địa chỉ: TT.ĐÌNH CẢ, H.VÕ NHAI, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3827263
VÔ TRANH - TRƯỜNG THCS VÔ TRANH(20148)
Địa chỉ: X.VÔ TRANH, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3877577
VÔ TRANH - TRƯỜNG TIỂU HỌC VÔ TRANH(20026)
Địa chỉ: XÓM ĐÔNG X.ĐỒNG BẨM, H.ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3877722
VINH SƠN - TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH SƠN(19743)
Địa chỉ: X.YÊN LÃNG, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3862913
VẠN THỌ - TRƯỜNG THCS VẠN THỌ(19451)
Địa chỉ: X.VẠN THỌ, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3726083
VIỆT BẮC - TRƯỜNG THPT VIỆT BẮC(19449)
Địa chỉ: TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3847615
VẠN PHÁI 1 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÁI 1(19416)
Địa chỉ: XÓM LÀNG LAI X.LA HIÊN, H.VÕ NHAI, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3864302
TÚC DUYÊN - TRƯỜNG THCS TÚC DUYÊN(19354)
Địa chỉ: ĐỘI 7 X.HÀ THƯỢNG, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3858217
VẠN PHÁI 2 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÁI 2(19338)
Địa chỉ: X.HÙNG SƠN, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3864253
TRƯỜNG VÙNG CAO VIỆT BẮC(19334)
Địa chỉ: TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3846137
VẠN THỌ - TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THỌ(19320)
Địa chỉ: X.VẠN THỌ, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3726006
VẠN PHÁI - TRƯỜNG THCS VẠN PHÁI(19273)
Địa chỉ: DỐC TRẸO X.HÙNG SƠN, H.ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3864705
VẠN PHÁI - TRƯỜNG THCS VẠN PHÁI(19272)
Địa chỉ: XÓM ĐỒI CHÈ X.CỔ LŨNG, H.PHÚ LƯƠNG, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3864251
TÚC DUYÊN - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÚC DUYÊN(19187)
Địa chỉ: P.TÚC DUYÊN, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3751262
ÚC KỲ - TRƯỜNG TIỂU HỌC ÚC KỲ(19150)
Địa chỉ: TIỂU KHU 1 TT.BA HÀNG, H.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3867097
ÚC SƠN - TRƯỜNG TIỂU HỌC ÚC SƠN(19150)
Địa chỉ: ÚC SƠN P.HƯƠNG SƠN, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3867313
TRƯỜNG TIỂU HỌC X.PHẤN MỄ(18834)
Địa chỉ: P.TRƯNG VƯƠNG, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (0280)3877766
Trang: 1   |   2   |     3   |     4   |     5   |     6   |     7   |     8   |     9   |     10   |  
Download ứng dụng cho điện thoại   |   Hướng dẫn tìm kiếm   |   Liên kết website   |   Liên hệ
Copyright © 2002 - 2020 Ngoc Viet Solution Joint Stock Company. All Rights Reserved