Từ khóa:
Tìm theo:
Tỉnh/TP:
Ngành:
Trang chủ / Danh bạ tỉnh Bắc Ninh
Tìm thấy: 2278 thông tin trong 91 trang
YÊN TRUNG 2 - TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN TRUNG 2(24166)
Địa chỉ: YÊN LÃNG X.YÊN TRUNG, H.YÊN PHONG, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3882115
YÊN TRUNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN TRUNG(22102)
Địa chỉ: YÊN LÃNG X.YÊN TRUNG, H.YÊN PHONG, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3860198
YÊN TRUNG - TRƯỜNG THCS YÊN TRUNG(21390)
Địa chỉ: X.YÊN TRUNG, H.YÊN PHONG, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3860583
YÊN PHONG 1 - TRƯỜNG THPT YÊN PHONG 1(21324)
Địa chỉ: TRƯỜNG THPT H.YÊN PHONG, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3882596
YÊN TRUNG - TRƯỜNG THCS YÊN TRUNG(21298)
Địa chỉ: CHÍNH TRUNG X.YÊN TRUNG, H.YÊN PHONG, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3503950
YÊN PHONG - TRƯỜNG THCS YÊN PHONG(21248)
Địa chỉ: TT.CHỜ, H.YÊN PHONG, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3860365
YÊN PHỤ - TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN PHỤ(21195)
Địa chỉ: X.YÊN PHỤ, H.YÊN PHONG, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3860164
YÊN PHONG 2 - TRƯỜNG THPT YÊN PHONG 2(21185)
Địa chỉ: X.VẠN AN, TP. BẮC NINH, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3860967
YÊN PHONG 3 - TRƯỜNG THPT YÊN PHONG 3(21179)
Địa chỉ: X.YÊN TRUNG, H.YÊN PHONG, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3680279
YÊN PHONG 1 - TRƯỜNG THPT YÊN PHONG 1(21171)
Địa chỉ: TT.CHỜ, H.YÊN PHONG, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3890321
YÊN PHỤ - TRƯỜNG THCS YÊN PHỤ(21155)
Địa chỉ: X.YÊN PHỤ, H.YÊN PHONG, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3860644
YÊN GIẢ - TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN GIẢ(21128)
Địa chỉ: LA MIỆT X.YÊN GIẢ, H.QUẾ VÕ, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3864518
YÊN GIẢ - TRƯỜNG THCS YÊN GIẢ(20988)
Địa chỉ: X.YÊN GIẢ, H.QUẾ VÕ, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3631106
XUÂN LAI - TRƯỜNG THCS XUÂN LAI(20786)
Địa chỉ: X.XUÂN LAI, H.GIA BÌNH, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3677080
XUÂN LAI - TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LAI(20783)
Địa chỉ: X.XUÂN LAI, H.GIA BÌNH, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3677085
XUÂN LÂM - TRƯỜNG THCS XUÂN LÂM(20778)
Địa chỉ: X.XUÂN LÂM, H.THUẬN THÀNH, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3866065
VŨ NINH 2 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ NINH 2(20665)
Địa chỉ: P.VŨ NINH, TP. BẮC NINH, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3820346
VŨ NINH - TRƯỜNG THCS VŨ NINH(20654)
Địa chỉ: P.VŨ NINH, TP. BẮC NINH, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3821940
VŨ NINH 1 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ NINH 1(20651)
Địa chỉ: P.VŨ NINH, TP. BẮC NINH, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3820345
VÕ CƯỜNG - TRƯỜNG THCS VÕ CƯỜNG(20568)
Địa chỉ: P.VÕ CƯỜNG, TP. BẮC NINH, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3828434
VÕ CƯỜNG 2 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ CƯỜNG 2(20530)
Địa chỉ: BÒ SƠN, P.VÕ CƯỜNG, TP. BẮC NINH, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3820444
VÕ CƯỜNG 1 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ CƯỜNG 1(20488)
Địa chỉ: TRẠM XÁ HOÀ ĐÌNH P.VÕ CƯỜNG, TP. BẮC NINH, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3828016
VÕ CƯỜNG 3 - TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ CƯỜNG 3(20444)
Địa chỉ: KHẢ LỄ P.VÕ CƯỜNG, TP. BẮC NINH, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3853211
VIỆT THỐNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT THỐNG(20038)
Địa chỉ: X.VIỆT THỐNG, H.QUẾ VÕ, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3863792
VIỆT THỐNG - TRƯỜNG THCS VIỆT THỐNG(20034)
Địa chỉ: X.VIỆT THỐNG, H.QUẾ VÕ, BẮC NINH
Điện thoại: (0241)3863395
Trang: 1   |   2   |     3   |     4   |     5   |     6   |     7   |     8   |     9   |     10   |  
Download ứng dụng cho điện thoại   |   Hướng dẫn tìm kiếm   |   Liên kết website   |   Liên hệ
Copyright © 2002 - 2019 Ngoc Viet Solution Joint Stock Company. All Rights Reserved