Từ khóa:
Tìm theo:
Tỉnh/TP:
Ngành:
Trang chủ / Danh bạ tỉnh Điện Biên
Tìm thấy: 417 thông tin trong 17 trang
YÊN CANG - TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN CANG - CS 1(20708)
Địa chỉ: X.SAM MỨN, H.ĐIỆN BIÊN, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3821374
TỦA CHÙA - TRƯỜNG THPT TỦA CHÙA(19697)
Địa chỉ: TRƯỜNG CẤP 3 TT.TỦA CHÙA, H.TỦA CHÙA, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3845120
TRƯỜNG TRUNG HỌC X.THANH CHĂN(19206)
Địa chỉ: TRƯỜNG TRUNG HỌC X.THANH CHĂN, H.ĐIỆN BIÊN, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3926558
TRƯỜNG TRUNG HỌC X.THANH MINH(19205)
Địa chỉ: X.THANH MINH, TP.ĐIỆN BIÊN PHỦ, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3810231
TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN(19189)
Địa chỉ: PHỐ 7 P.HIM LAM, TP.ĐIỆN BIÊN PHỦ, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3810163
TRƯỜNG TRUNG HỌC X.THANH YÊN(19184)
Địa chỉ: X.THANH YÊN, H.ĐIỆN BIÊN, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3926447
TRƯỜNG TIỂU HỌC X.THANH LUÔNG(19076)
Địa chỉ: X.THANH LUÔNG, H.ĐIỆN BIÊN, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3826903
TRƯỜNG TIỂU HỌC X.THANH MINH(19034)
Địa chỉ: TRƯỜNG TIỂU HỌC X.THANH MINH, TP.ĐIỆN BIÊN PHỦ, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3810215
TRƯỜNG TIỂU HỌC X.THANH YÊN(19030)
Địa chỉ: X.THANH YÊN, H.ĐIỆN BIÊN, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3924234
TRƯỜNG TIỂU HỌC X.QUÀI NƯA(19020)
Địa chỉ: TRƯỜNG TIỂU HỌC X.QUÀI NƯA, H.TUẦN GIÁO, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3860405
TRƯỜNG TIỂU HỌC X.QUÀI CANG(19009)
Địa chỉ: X.QUÀI CANG, H.TUẦN GIÁO, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3860003
TRƯỜNG TIỂU HỌC X.MƯỜNG BÁNG(18986)
Địa chỉ: X.MƯỜNG BÁNG, H.TỦA CHÙA, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3847002
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.TỦA CHÙA(18899)
Địa chỉ: PHỐ THỐNG NHẤT TT.TỦA CHÙA, H.TỦA CHÙA, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3845263
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.MƯỜNG LAY(18806)
Địa chỉ: TT.MƯỜNG CHÀ, H.MƯỜNG CHÀ, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3842218
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.MƯỜNG ẲNG(18799)
Địa chỉ: KP7 TT.MƯỜNG ẲNG, H.TUẦN GIÁO, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3865131
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 X.THANH NƯA(18599)
Địa chỉ: X.THANH NƯA, H.ĐIỆN BIÊN, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3735062
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 H.TUẦN GIÁO(18550)
Địa chỉ: KP ĐOÀN KẾT H.TUẦN GIÁO, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3862581
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 H.TUẦN GIÁO(18547)
Địa chỉ: KP3B H.TUẦN GIÁO, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3862427
TRƯỜNG TIỂU HỌC H.ĐIỆN BIÊN ĐÔNG(18367)
Địa chỉ: H.ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3891338
TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH(18356)
Địa chỉ: TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TP.ĐIỆN BIÊN PHỦ, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3824561
TRƯỜNG THPT X.THANH NƯA(18336)
Địa chỉ: X.THANH NƯA, H.ĐIỆN BIÊN, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3827607
TRƯỜNG THPT H.TUẦN GIÁO(18260)
Địa chỉ: KP2A H.TUẦN GIÁO, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3862358
TRƯỜNG THPT X.QUÀI NƯA(18184)
Địa chỉ: X.QUÀI NƯA, H.TUẦN GIÁO, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3860406
TRƯỜNG THIẾU NIÊN DÂN TỘC H.ĐIỆN BIÊN(17964)
Địa chỉ: TRƯỜNG THIẾU NIÊN DÂN TỘC H.ĐIỆN BIÊN, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3925292
TRƯỜNG THCS X.QUÀI TỞ(17909)
Địa chỉ: X.QUÀI TỞ, H.TUẦN GIÁO, ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: (0230)3860602
Trang: 1   |   2   |     3   |     4   |     5   |     6   |     7   |     8   |     9   |     10   |  
Download ứng dụng cho điện thoại   |   Hướng dẫn tìm kiếm   |   Liên kết website   |   Liên hệ
Copyright © 2002 - 2020 Ngoc Viet Solution Joint Stock Company. All Rights Reserved